WISS KOOPERACJA
WISS KOOPERACJA jest firmą wchodzącą w skład GRUPY WISS, której liderem jest Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych,
będąca czołowym producentem samochodów specjalnych i sprzętu pożarniczego.